ЗАЙНААС УДИРДДАГ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Өнөөдөр дэлхий даяар *зайнаас удирддаг агаарын хөлгийн системийг маш ихээр үйлдвэрлэж, өргөнөөр хэрэглэж байна. Тухайлбал, Дэлгэрэнгүй

“Хүнгүй нисэх төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, зохицуулалт” семинарын тайлан

МОНГОЛЫН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ (MANPING)-ийн дэд ажлын хэсэг Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 14-21-Н ХҮРТЭЛХ ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

Чингис хаан олон улсын нисэх буудал орчмын 2019 оны 01 дүгээр сарын 14–ний өдрөөс 2019 Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 07-14-Н ХҮРТЭЛХ ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

Чингис хаан олон улсын нисэх буудал орчмын 2019 оны 01 дүгээр сарын 07–ны өдрөөс 2019 Дэлгэрэнгүй